CURSURI INDIVIDUALE ŞI ÎN TANDEM

Cursurile sunt organizate în module de 25 de ore împărţite în şedinţe a câte 2 ore ce pot avea loc în orice moment al zilei între orele 8 şi 21, în funcţie de disponibilitatea participanţilor.

Cursurile pot avea loc la sediul firmei.

Cursurile sunt predate de profesori calificaţi şi cu experienţă relevantă în acest domeniu. Toţi profesorii centrului nostru au urmat şi urmează periodic programe de perfecţionare metodologice în cadrul centrului nostru şi în cadrul centrului bordului de examinare London Chamber of Commerce and Industry, majoritatea obţinând calificarea LCCI Business Trainer.

Înainte de începerea cursului se face o analiză preliminară de nevoi prin care se stabileşte exact ceea ce clienţii doresc sau au nevoie să studieze.

Curriculumul şi conţinutul cursului este personalizat în funcţie de nevoile specifice ale participanţilor.

Manualele de studiu (în original) sunt specializate pentru cursuri adresate exclusiv firmelor.

La sfârşitul fiecărui modul de curs are loc o testare finală urmată de un raport de progres oferit conducerii firmei / instituţiei.