TESTĂRI ŞI EVALUĂRI LINGVISTICE

Centrul Bridge LSH oferă testări diagnostice pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe de limbă străină al angajaţilor, fie înainte de angajare fieca parte a unei evaluări de personal.
Testarea se oferă gratuit participanţilor care doresc să urmeze un curs de limbă în cadrul centrului nostru.