Traduceri autorizate

Oferim o gamă variată de servicii profesionale de traduceri de la o simplă scrisoare de recomandare până la documentaţii folosite în diverse licitaţii sau cărţi tehnice în limbile:

ENGLEZĂ, GERMANĂ, FRANCEZĂ, SPANIOLĂ, ITALIANĂ, MAGHIARĂ, PORTUGHEZĂ, FINLANDEZĂ, NORVEGIANĂ, RUSĂ.

  • Traduceri Autorizate: Traduceri de acte şi documente realizate de traducători autorizati de Ministerul Justiţiei ce vor conţine ştampila şi parafa traducătorului precum şi certificarea exactităţii traducerii cu înscrisul de către traducătorul autorizat.
  • Traduceri autorizate şi legalizate notarial: Traduceri de acte şi documente realizate de traducători autorizati de Ministerul Justiţiei cu ştampila şi parafa traducătorului şi legalizate din punct de notarial.
  • Traduceri diverse: Traduceri ce pot fi livrate atât în format electronic cât şi tipărite realizate de traducători specializaţi în diverse domenii: tehnic, medical, inginerie, arhitectură, marketing, comerciale, diverse, erc.
  • Traduceri acte tipizate: Adeverinţe, diplome şi certificate, foi matricole, certificate de naştere sau căsătorie, acte maşină, caziere judiciare, atestate
  • Traduceri juridice: Diverse contracte, acte înfiinţare firmă
  • Traduceri comerciale: Oferte, broşuri, cataloage de prezentări produse, oferte comerciale, conţint website
  • Traduceri tehnice: Din domeniul IT, industrie, electronică
  • Traduceri medicale: Bilete ieşire spital, diverse prospecte sau studii medica

PROCESAREA UNEI TRADUCERI

1. Clientul va trimite documentele în format electronic sau în original dacă este vorba de acte oficiale şi va specifica limba în care doreşte să fie tradus şi dacă acestea trebuie legalizate notarial sau numai autorizate.
2. Noi vom evalua felul traducerii, cantitatea şi disponibilitatea traducătorilor de a prelua documentul şi vom comunica atât preţul/pagină sau act cât şi termenul de execuţie.
3. În momentul confirmării traducerii clientul va trebui să semneze un Bon de Comandă sau un Contract de Prestări Servicii în cazul colaborărilor pe termen lung.
4. Deoarece preţul final de procesare a unei traduceri se stabileşte pe pagină de text tradus, acesta se va calcula în momentul terminării traducerii şi va fi comunicat clientului.