BRIDGE JUNIOR – Román Klub

<< VISSZA

Mit tartalmaz a program?

A Tavaszi Román Nyelvfejlesztő Klub egy nagyon jó keretet nyújt ahhoz, hogy a résztvevő gyerekek egy közvetlen, kreatív és biztonságos környezetben barátkozzanak a román nyelvvel és az aktív, mindennapi román nyelvhasználattal, így természetesebb módon tanulnak meg román nyelven kommunikálni. A program a társalgási készségek fejlesztésére, a szókincs bővítésére és a kiejtés gyakorlására fekteti a hangsúlyt nyelvfejlesztő játékok és kreatív foglalkozások segítségével.

A Tavaszi Román Nyelvfejlesztő Klub segít a gyerekeknek pozitív élményekkel asszociálni a román nyelvtanulást, lehetőséget biztosítva a előzetes ismereteik felfrissitésére és begyakorlására, valamint új fogalmak elsajátítására.  A gyerekek nap mint nap a célnyelven fognak kommunikálni, ezáltal fejlesztve a könnyed és folyékony beszédet és a kiejtés helyességét. A nyelvi játékok segítségével a gyerekek önbizalomra tesznek szert a román nyelven történő társalgás terén, valamint fejleszthetik a csoportba való harmonikus beilleszkedési készségüket. A program keretén belül tervezett arts&crafts típusú kézműves tevékenységek segítenek a gyerekek kifejezési, összpontosítási és kézügyességi készségeik fejlesztésében.

A Tavaszi Román Nyelvfejlesztő Klub időtartama alatt a gyerekek napi 4 órát fognak elmerülni egy-egy fő napi témába, amelyek segítenek az új nyelvi fogalmakat és szókincset kontextusban, a saját kis világukhoz kapcsolva elsajátítani.

A Tavaszi Román Nyelvfejlesztő Klub felépítése:
09.00-9.30 – a gyerekek fogadása, bemelegítő játékok, énekek, a napi téma bevezetése
09.30-11.00 – a nyelvi ismeretek gyakorlása és fejlesztése, nyelv-gyakorló tevékenységek és játékok
11.00-11.30 – a tízórai és gyümölcs közös elfogyasztása
11.30-13.00 – kommunikációs gyakorlatok, a napi témához kapcsolódó arts&crafts kézműves tevékenységek, énekek, csoport játékok