Home Programe pentru copii

Cursuri de germană pentru copii (8 – 11 ani)

Cursuri de germană pentru copii (8 – 11 ani)

Limba germană nu mai este doar o ‚modă’, ci este o limbă din ce în ce mai folosită și căutată în zilele noastre iar cunoștințele avansate ale acesteia pot deschide orizonturi noi. Cursurile de limba germană pentru copii au fost concepute pentru a veni în ajutorul părinților care au recunoscut oportunitățile pe care cunoștințele de limba germană ar putea însemna pentru viitorul copiilor lor și doresc ca cei mici să aibă posibilitatea de a se familiariza cu această limbă chiar de la o vârstă fragedă. Predarea limbii germane încă suferă un loc mai inferior în cadrul învățământului formal, în comparație de predarea limbii engleze, astfel copiii nu prea au acces la învățatarea acestei limbi în clasele primare.

Pentru cine a fost conceput programul? Programul a fost creat în primul rând pentru copiii de clase primare, care au acces redus la învățarea limbii germane în cadrul programei școlare. Cursurile de limba germană sunt organizate pentru două categorii de vârstă, respectiv: copii de 8-9 ani (clasele 2-3) și copii de 10-11 ani (clasele 4-5). Am ales să extindem accesul la cursurile de limba germană și copiilor de clasa a 5.-a, deoarece în multe școli limba germană este introdusă ca a doua limbă străină în primul an de gimnaziu și copiii au nevoie de mult suport pentru depunerea bazelor acestei limbi.

Ce presupune programul? Limba germană este o limbă foarte grea, cu multe reguli și excepții gramaticale, care, dacă abordarea este una tradiționalistă, poate fi foarte copleșitoare și demotivantă pentru un debutant în învățarea acestei limbi. De aceea cursurile noastre oferă o abordare practică a limbii germane, cu mult accent pus pe comunicare şi joacă, într-o atmosferă prietenoasă și interactivă prin care copiii învaţă limba germană fără să realizeze. Baza programului este un curriculum sistematizat şi bine structurat, care este adaptat la interesele şi nevoile copiilor prin multe jocuri, competiţii şi activităţi de grup. Numărului copiilor într-o grupă este restrâns, ceea ce ajută la dobândirea unui progres însemnat într-o perioadă scurtă de timp.

Cum se organizează cursurile de germana pentru copii?

Cursurile sunt organizate pe parcursul unui an şcolar şi sunt on-going  ceea ce înseamnă că înscrierile se fac în fiecare lună, iar grupele se formează în funcţie de numărul de copii înscrişi, vârstă apropiată şi nivel. Programul este construit conform calendarului şcolar, respectând astfel vacanţele şcolare precum şi sărbătorile oficiale.

La înscriere, copiii care au cunoștințe preliminare de limba germană vor fi testați pentru a fi plasați în grupa de nivel corespunzător.

Cursurile de germană pentru copii organizate în 2 şedinţe de 1,5 ore pe săptămână.

Numărul minim de copii într-o grupă este de 6 iar cel maxim este de 10.

Atenţie: acest program este unul de lungă durată, care necesită dedicare şi participare activă pentru aprofundarea cât mai eficientă şi sistematică a limbii germane şi nu este conceput ca şi o serie de meditaţii care se pot întrerupe oricând. La baza conceperii acestui program stau standardele lingvistice ale Cadrului Comun European de Referinţă a Limbilor.

Structura cursurilor este după cum urmează:

Nivel cursCategorie de vârstă
Începător A1

8-9 ani

(clasele 2-3)

Elementar A2
Începător A1

10-11 ani

(clasele 4-5)

Elementar A2

 

Preţul cursului de limba germana:

Preţul cursului este de 25 ron pe oră / participant (37.5 ron pe şedinţa de curs de 1,5 ore / participant)

Taxă de înregistrare: 50 ron (taxa se plăteşte la înscriere în program şi este un cost unic)

Preţul cursului include toate materialele didactice şi manualul cursului.

Discount: pentru înscrierea unui prieten sau coleg de şcoală, oferim un discount de 50 RON pentru luna în curs.

Modalitatea de plată:

Taxa de curs se plăteşte lunar, pentru numărul de şedinţe organizate într-o lună, la începutul fiecărei luni (până la data de 5 a lunii în curs). În caz de boală (dovedită prin adeverinţă medicală) taxa de curs pentru şedinţa pierdută va fi decontată luna următoare. Neprezenţa la şedinţele de curs din alte motive nu scuteşte părinţii de la plata cursului.

Aderare la cursuri în timpul anului şcolar:

Cu toate că sistemul de cursuri este construit pe un an şcolar, oferim şansa aderării şi altor copii interesaţi pe tot parcursul programului. Materia parcursă în prealabil nu se va recupera în clasă, însă profesorii îi vor ajuta pe copiii care se alătură programului mai târziu să își completeze cunoștințele prin sesiuni frecvente de recapitulări, sfaturi personalizate, precum și exerciții suplimentare de consolidare.

Ce alte abilităţi ai copiilor mai dezvoltă programul în afară de cele lingvistice?

- îşi vor exersa abilităţile de comunicare în limba germană fără inhibiţii

- vor avea o deschidere culturală prin temele abordate în timpul cursului

- vor învăţa cum să socializeze în mod spontan în limba germană

- îşi vor dezvolta încrederea în sine şi în abilităţile lor de a utiliza limba germană

- îşi vor dezvolta spiritul de echipă precum şi abilităţile de a lucra cu un partener sau în cadrul unei echipe

- vor însuşi technici utile cum să îşi exerseze cunoştinţele limbii germane şi în afara orelor de studiu