Cursuri de limba engleză pentru adolescenţi (11 – 15 ani)
Home Programe pentru copii

Cursuri de limba engleză pentru adolescenţi (11 – 14 ani)

Cursuri de limba engleză pentru adolescenţi (11 – 14 ani)

Aceste cursuri de limba engleză pentru adolescenţi au fost create pentru a îi ajuta pe elevii din ciclul gimnazial, precum şi cel liceal să îşi consolideze bazele lingvistice şi să îşi dezvolte mai departe cunoştinţele de limba engleză într-un cadru bine organizat. Cu ajutorul acestui program de limbă, adolescenţii vor acumula mai multă încredere în abilităţile lor de limba engleză, ceea ce le va oferi un avantaj important în ceea ce priveşte viitoarele oportunităţi educaţionale şi profesionale. Curriculumul este structurat în aşa fel încât adolescenţii să fie pregătiţi să dea şi examenele Cambridge dacă se doreşte acest lucru.

Ce alte abilităţi ai copiilor mai dezvoltă aceste cursuri?

- îşi vor exersa abilităţile de comunicare fără inhibiţii

- vor învăţa cum să îşi expună punctul de vedere şi părerea despe anumite teme studiate

- vor avea o deschidere culturală prin temele abordate în timpul cursului

- vor învăţa cum să socializeze în mod spontan într-o limbă străină

- îşi vor dezvolta încrederea în sine şi în abilităţile lor de a utiliza limba engleză, care îi va avantaja şi la şcoală

- îşi vor dezvolta spiritul de echipă precum şi abilităţile de a lucra cu un partener sau în cadrul unei echipe

- vor învăţa technici de examen şi cum să îşi controleze anxietatea în timpul unui examen

- îşi vor însuşi technici utile cum să îşi exerseze cunoştinţele limbii engleze şi în afara orelor de studiu

- vor învăţa cum să folosească ‚gadget’-urile electronice în mod util pentru dezvoltarea cunoştinţelor lor de limba engleză

Cum se organizează cursurile pentru copii?
Cursurile sunt organizate pe parcursul unui an şcolar: prima săptămână este rezervată înscrierii şi testării candidaţilor, iar cursurile în sine durează din data de 1 octombrie 2018 până la data de 14 iunie 2019.

Cursurile pentru adolescenţi sunt on-going pe toată durata anului şcolar cu  o şedinţă de 2 ore pe săptămână. Programul este construit conform calendarului şcolar, respectând astfel vacanţele şcolare precum şi sărbătorile oficiale.

Numărul minim de cursanţi într-o grupă este de 6 iar cel maxim este de 10.

Atenţie: acest program este unul de lungă durată, care necesită dedicare şi participare activă pentru aprofundarea cât mai eficientă şi sistematică a limbii engleze şi nu este conceput ca şi o serie de meditaţii care se pot întrerupe oricând. La baza conceperii acestui program stau standardele lingvistice ale Cadrului Comun European de Referinţă a Limbilor precum şi ale examenelor Cambridge valabile pentru progresul recomandat însuşirii limbii engleze la şcolari de gimnaziu precum şi de liceu. Elevii trebuie să dobândească un nivel de cunoştinţe lingvistice de minim de B2 până la Bacalaureat

Preţul cursului:

Preţul cursului este de 25 ron pe oră / participant (50 ron pe şedinţa de curs de 2 ore / participant)

Taxă de înregistrare: 50 ron (taxa se plăteşte la înscriere în program şi este un cost unic)

Discount: pentru înscrierea unui prieten sau coleg de şcoală, oferim un discount de 50 RON pentru luna în curs.

Modalitatea de plată:
Taxa de curs se plăteşte lunar, pentru numărul de şedinţe organizate într-o lună, la începutul fiecărei luni (până la data de 5 a lunii în curs). Neprezenţa la şedinţele de curs din alte motive decât scutire de boală nu absolvă părinţii de la plata cursului.

Aderare la cursuri în timpul anului şcolar:

Cu toate că sistemul de cursuri este construit pe un an şcolar, oferim şansa aderării şi altor copii interesaţi pe parcursul programului. Aderarea se face la început de lună, iar înscrierea şi testarea se fac în ultima săptămână a lunii anterioare (în perioada 25-31 a lunii precedente). Materia parcursă în prealabil nu se va recupera.