Home Programe pentru copii

English with Robotics

English with Robotics

English with Robotics este un program în limba engleză sub forma unui club creat pentru copii cu vârste între 9 şi 12 ani pentru a-i ajuta să se  familiarizeze şi să îndrăgească conceptul de robotică dezvoltându-le gândirea sistematică şi cea computaţională (gândirea de calcul) şi antrenându-le abilităţile cognitive pentru a crea instrucţiuni logice în designul, construirea şi programarea unor roboţi cu ajutorul kit-urilor de robotică LEGO Mindstorn Robotics Invention System.

Acest program de robotică trebuit privit ca o activitate de antrenare a creativităţii şi de găsire a soluţiilor. Copiii implicaţi vor trebui să-şi dezvolte creativitatea şi imaginaţia pentru a-şi crea şi a construi proprii roboţi.  De asemenea, vor avea oportunitatea să –şi dezvolte şi abilităţile de comunicare şi colaborare în echipă explorând  o varietate de sisteme tehnologice şi de inginerie ceea ce-i va pregăti pentru viitoare cariere în domeniul ştiinţei, matematicii sau ingineriei.

Cum se va desfăşura cursul ?

În timpul cursurilor, copiii vor discuta obiectivele de învăţare şi strategiile adoptate pentru fiecare “misiune” în parte şi vor lucra atât individual cât şi în echipă pentru procesul de design şi de construire a roboţilor.  Vom avea şi sesiuni de testare a roboţilor creaţi unde vom testa dacă fiecare robot poate să execute o anumită comandă, lucru ce va genera discuţii menite să analizeze rezultatele fiecărei misiuni (comenzi a robotului). Pe durata programului copii vor trebi să ţină un “jurnal” în care vor nota evoluţia proiectului, raportări de misiuni, notiţe şi soluţiile problemelor întâmpinate. Fiind un club de activităţi în limba engleză, copiii vor avea ocazia să interacţioneze, să studieze şi să discute în limba engleză.

Costul participării la cursurile de robotică este sub forma unui abonament lunar în valoare de 250 lei/ 4 şedinţe.

Grupele se formează cu minim 6 copii şi maxim 12.

Modalitatea de plată:

Taxa de curs se plăteşte lunar, pentru numărul de şedinţe organizate într-o lună, la începutul fiecărei luni . Programul este construit pe baza unui proiect îndelungat ce necesită prezenţa copiilor la fiecare sesiune.  Neprezenţa la şedinţele de curs din alte motive decât de boală, nu scuteşte părinţii de la plata cursului.

Atenţie! Programul English with Robotics este un club de activităţi în limba engleză, iar copiii ce doresc să participe la acest program trebuie să aibă un nivel minim conversaţional de limba engleză.