fbpx

An Emotionally-intelligent Approach to teaching Speaking in a forEign language (EASE 2022-2024)

Proiectul “EASE” este un Parteneriat Strategic Erasmus Plus în domeniul educaţiei adulţilor, se desfăşoară în perioada 2022-2024 şi este implementat de şase instituţii de învăţământ din cinci diferite ţări: Franţa, România, Spania, Polonia şi două instituții din Irlanda. 

Proiectul se bazează pe implicarea conceptului de inteligență emoțională în dezvoltarea abilităţilor de vorbire a adulţilor în şase limbi de circulaţie internaţională: engleză, spaniolă, română, germană, poloneză şi franceză  Grupul ţintă primar reprezintă profesorii de limbă străină în sectorul de predare a adulţilor, dar rezultatele proiectului aduc beneficii și cursanților. 

Conceptul se axează pe rezultate ştiinţifice examinând conexiunea între comunicarea orală într-o limbă străină şi inteligenţa emoţională. Pornind de la faptul că materialele care există pe această tematică sunt greu de accesat pentru comunitatea didactică, scopul proiectului este crearea materialelor practice şi instrumente didactice legând inteligența emoțională de dezvoltarea abilităților de comunicare orală.

Rezultatele proiectului care conduc la îndeplinirea acestui scop sunt:

  • Un curs de formare profesională în cadrul căruia profesorii participanţi dezvoltă competenţe de comunicare orală dar şi inteligenţă emoţională în aceeaşi timp;
  • Un manual despre integrarea inteligenței emoționale în predarea unei limbi străine punând accentul pe comunicarea orală. Deoarece abilităţile învăţate nu pot să fie integrate în sălile de clasă fără materiale corespunzătoare, crearea materialelor auxiliare este esențială. Manualul va pune accent atât pe predarea online, cât și cea cu prezență fizică.
  • Un website inovativ multilingv care încurajează învăţarea în mod autodidact este un alt rezultat al proiectului. 

Coordonator: 

Solution, Solidarité & Inclusion, Franța

Partenerii: 

Eurospeak Limited, Irlanda (https://www.eurospeak-ireland.com/ )

The Rural Hub CLG, Irlanda (http://www.theruralhub.ie/ )

Asociatia Bridge Language Study House, România (https://www.blsh.ro/ )

INDEPCIE, SCA, Spania (https://indepcie.com/ )

Globalnet sp. z o.o, Polonia  (https://www.globalnet.com.pl/)

 

Informații suplimentare: EASE Project - Home | Facebook

 http://ease-project.eu/