Home Proiecte

Best practices for teaching languages and managing adult language schools (Best4Languages 2018-2020)

Best practices for teaching languages and managing adult language schools (Best4Languages 2018-2020)


Proiectul “Best 4 Languages” este un Parteneriat Strategic Erasmus Plus în domeniul educatiei adultilor, se desfăşoară în perioada 2018-2020 şi este implementată de şase instituţii de învăţământ din România, Slovenia, Polonia, Italia şi Germania.
Proiectul se bazează pe nevoile identificate în cadrul instituţiilor partenere, respectiv la nivel European şi îşi propune: îmbunătăţirea competenţelor profesorilor şi a calităţii predării limbilor străine; îmbunătăţirea competenţelor managerilor instituţiilor de învăţământ; sprijinirea calităţii, inovaţiei şi internaţionalizării şcolilor de limbi străine prin cooperarea cu instituţii din alte ţări, respectiv prin schimbul de bune practici; creşterea atractivităţii, inovării şi eficienţei procesului de învăţare a limbilor străine.
Grupul ţintă al proiectului constă în profesori de limbi străine, respectiv manageri ai instituţiilor de învăţământ, care vor lua parte la mobilităţi la programe de formare desfăşurate în cadrul parteneriatului şi la nivel local.
Programele de formare sunt activităţi cheie ale proiectului. Ele au fost construite ca să dezvolte acele competenţe, care sunt cele mai importante, dar le lipsesc partenerilor de proiect.
Principalele teme abordate în cadrul programelor de formare dedicate profesorilor vor fi: social media şi aplicaţiile mobile în clasă; metode de e-learning; metoda movie-making; tabla interactivă în predare; predarea competenţelor interculturale şi a culturii în general în cadrul cursurilor de limbi străine; metoda comunicativă; poveştile digitale în predare.
Pe de altă parte programele de formare dedicate managerilor acoperă următoarele tematici: managementul conflictului; team-buildingul în şcolile de învăţământ; leadership educaţional; strategii de marketing şi internaţionalizare; program monitoring şi raportare; managementul resurselor umane; managementul activităţilor extracurriculare.
 
Mai multe informaţii, respectiv evenimentele următoare din cadrul proiectului se pot vizualiza pe grupul de Facebook al proiectului: https://www.facebook.com/groups/611043099352317/
Coordonator:
Bridge Language Study House, Romania (https://www.blsh.ro)
 
Parteneri de proiect:
Europass SAS, Italy (https://www.europassitalian.com/)
Nista Language Center, Slovenia (http://nista.si/?lang=en)
Centrum Edukacyjne EST, Poland (http://est.edu.pl/)
Carl Duisberg Training Center, Germany (https://www.cdc.de)
Iberika Sprachschulen, Germany (https://www.iberika.de/)