Şcoala îngerilor

În perioada mai-septembrie 2018 am implementat un nou program pentru copii, finanţat de către Fundaţia Bethlen Gabor. De data aceasta grupul nostru ţintă au fost locuitorii caselor de copii din Jebucu şi Rimetea, care au beneficiat de câte o excursie de sfârşit de an şcolar şi un program de formare a talentului.